Nasjonal fagkonferanse

om kjønnslemlestelse

Stratos konferansesenter Oslo

22 - 23 september 2016

Kjøll-prosjektgruppa ved NKVTS f.v: Inger-Lise Lien, Ingvild Lunde, Mai Ziyada og Elise Johansen.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - NKVTS har hatt den nasjonale kompetanse-funksjonen mot kjønnslemlestelse i 8 år. Nå ønsker vi å oppsummere kunnskap på feltet under inneværende handlingsplan; innen forskning, i hjelpe-apparatet og i de frivillige organisasjonene. Hva har vi lært fra forskning og fra praksis? Finnes det kunnskapshull? Hvilken ny kunnskap er nødvendig for det videre arbeidet?

Hvordan kan vi bruke kunnskapen for å:

  • forebygge og endre holdninger i miljøene
  • sikre nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp
  • sikre likeverdige tjenester
  • bedre samarbeid i tjenesteapparatet og bedre brukermedvirkning

Meld deg på HER

Velkommen

Dette er en fagkonferanse som vil samle mennesker som jobber med kjønnslemlestelse;

  • forskere
  • ansatte i helsevesen, skole, barnevern, politi, NAV eller andre etater
  • ansatte som jobber med flyktninger, asylsøkere og andre berørte
  • engasjerte i frivillige organisasjoner
  • beslutningstakere

 

Få med deg to spennende fagdager i flotte lokaler på Oslos tak - STRATOS Youngstorget 2A, etasje 11. Inngang i Folketeaterpassasjen (ved stor damefigur). Når konferansen åpner ligger det rød løper inn til døren. 

Dørene åpner 08.15 for registrering og kaffe. Mange har meldt seg på så KOM TIDLIG! OBS: begrenset heiskapasitet, så ta trappen om du kan. Mye morsomt på veggene oppover trappen. 

Se kart HER.